Říjen

6

Stoprocentní záruka

Detektivní kancelář Gugoo zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, v tomto případě je objednatel služby zvýhodněn. Zároveň objednatel služby odběrem služeb dodavateli zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS plní zákonnou povinnost, tzv. náhradní plnění, ve smyslu Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., [...]

default image