Prevence – alkoholtest

Kontrola v rámci ochrany a bezpečnosti zdraví při práci

Zaměstnavatel je oprávněn v rámci ochrany a bezpečnosti zdraví při práci provádět kontroly zaměstnanců, zda nevstupují na pracoviště či nepracují pod vlivem alkoholu.

Zkoušky na alkohol, popř. jiné omamné látky se obvykle řeší v pracovním řádu. Pokud Vaše společnost dosud pracovní řád nemá, zcela postačí, pokud vydáte krátkou směrnici (pokyn, příkaz … záleží na terminologii, kterou u Vás používáte) a ve které jasně stanovíte, které osoby mají právo zaměstnance na dechovou zkoušku podrobit. Může se jednat buď o jmenovitý seznam, který je nutné aktualizovat nebo např. seznam funkcí a je do něj možné zahrnout např. i zaměstnance třetího subjektu (kteří mohou patřit pod jiný podnikatelský subjekt).

Ve směrnici je dobré vymezit i rozsah sankcí, které následují. A to nejdůležitější je, že zaměstnanci musí být se směrnicí seznámeni. Asi nejlepší je ústně seznámit současné zaměstnance a vyvěsit na viditelné místo.

Důležité je, aby byl vydán předpis (ideální je stanovit tak v pracovním řádu), kde bude vymezen okruh osob, které smějí kontroly provést, aby se zaměstnanec nemohl vzpírat kontrole a popř. její výsledky nezpochybnil.

Takovou kontrolu Vám zabezpečí naše společnost GUGOO, vlastníme špičkový detekční přístroj, který je kalibrován pro tyto účely, taková kontrola Vám zabezpečí kontrolu Vašich zaměstnanců a zároveň splníte svou povinnost a oprávnění při preventivní činnosti.

Neváhejte nás kontaktovat, samozřejmostí je přizpůsobení se Vašim požadavkům a zároveň neúčtujeme žádné skryté poplatky – naše heslo je JEDNA SLUŽBA – JEDNA CENA – žádné další skryté příplatky – za cestovné apod., službu účtujeme od okamžiku zahájení práce na místě určeném zákazníkem.