Kariéra

Společnost nabízí pozice:

1/ detektivy,strážce
- muže i ženy
- v současné době zejména na pozice v Jihočeském, Plzeňském
a Karlovarském kraji a v hl. m. Praze

Požadujeme bezúhonnost a odbornou a zdravotní způsobilost ve
smyslu ust.
§6a odst. 3, §31a a příloha č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 274/2008 Sb.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč souhlasí se
zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů, tyto údaje
budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června
2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji pro Gustav Němec -
detektivní kancelář Gugoo výhradně za účelem projeveného zájmu o výše
zmíněné pozice-zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však
na 1 rok od jejich zaslání. Uchazeč může kdykoli požádat společnost
Gustav Němec – detektivní kancelář o smazání nebo o opravu osobních
údajů.